Sikkerhet

Datamaskiner i dag bør være sikret med Antivirus, Malware, Spamfilter og Web beskyttelse. Bruk sikkerhetsprogrammer som beskytter din PC og data fra uønskede trusler.

Brannmur

Når bedriften kobles opp mot internet blir all trafikk kjørt gjennom en router eller brannmur, som skal sikre at uvedkommende ikke får tilgang til bedriftens interne nett.

I sin enkleste form brukes gjerne en router. Denne sørger for at alle interne brukere får tilgang til internet, samtidig som den blokkerer alle forespørsler fra utsiden. Dette er ofte løsningen som leveres med internettabonnementet, og kan i noen tilfeller være godt nok.

Det er likevel alltid å anbefale at man velger en brannmur med sikkerhetstjenester. Denne gir langt bedre kontroll på trafikken, og kan effektivt stoppe skadelig programvare allerede før det kommer inn i det lokale nettverket. Dette er ingen erstatning for antivirus på lokale servere og PCer, men kan betraktes som et ekstra lag med sikkerhet.

Disse sikkhetstjenestene gir også mulighet til å begrense tilgang til bestemte sider og tjenester på nett. Sitter man på en dårlig linje kan det være interessant å blokkere streaming-tjenester som Youtube og Netflix. I andre tilfeller ønsker man kanskje ikke at Facebook skal være tilgjengelig i arbeidstiden. Alle slike tilganger kan skreddersys etter behov.

PC-sikkerhet

Datamaskiner i dag bør være sikret med Antivirus, Malware, Spamfilter og Web beskyttelse. Bruk sikkerhetsprogrammer som beskytter din PC og data fra uønskede trusler.

PC og nettverk bør ha en god brannmur for å stoppe uønsket tilgang til PC og nettverk. Brannmuren sikrer ditt nettverk slik at dere ikke åpne for direkte tilgang utenfra.

Oppdateringer av Windows og andre programmer bør gjøres fortløpende. Oppdateringene tetter feil og sikkerhetshull som kan utnyttes av hackere.

Bruk sterke passord som inneholder tall, spesialtegn, store og små bokstaver. Bruk flere forskjellige passord på dine forskjellige nettsider. De viktigste plassene bruke et sterkt passord som ikke brukes andre plasser.

Backup av dine data, dokumenter, bilder, eposter, videoer og data som dine programmer som lagrer lokalt på din PC, Server eller annet lagringsmedia. Ta backup med jevne mellomrom, bruker du en USB-harddisk bør du helst sikre deg med å bruke 2 stk USB-harddisker som du skifter på å bruke. Online backup som automatisk tar backup av dine data er sikker måte å sikre dine data. Er det data du sjekker sjelden og ønsker å sikre deg bør du velge backup med arkivering slik at du kan gå lengre tid tilbake for å hente tilbake data.

Står PC din ulåst slik at fremmede kan komme seg inn på den? Bruk passord og lås PC’n din når du forlater den.

Er du mye ute og reiser. Bruker du åpnet internett på kafe eller hotell for å jobbe? Sikre deg og dine data med å bruke en VPN-forbindelse på usikre nettverk.

Spamfilter for e-post

Spam anslås å utgjøre godt over 50% av all epost på verdensbasis, og til tross for at leverandørene av epost-tjenester legger store ressurser i å bekjempe dette har mengden spam holdt seg stabilt høyt over mange år. Det har blitt en evig katt-og-mus lek hvor avsendere av spam stadig finner nye metoder for å omgå spamfiltrene.

I beste fall fører dette bare til at ansatte må kaste bort tid på å vurdere gyldigheten av epost, men konsekvensen kan fort bli langt verre. Personopplysninger, kredittkortnummer og passord kan komme på avveie. Bedriftsinterne dokumenter kan bli stjålet, og mange har opplevd utpressingsforsøk etter å ha fått alle sine data kryptert.

Standard konfigurasjon av spamfilter er vanligvis ikke godt nok, men mye kan gjøres for å stramme inn på reglene når man får oversikt over hvordan bruken av epost er i bedriften. I tillegg kan det legges på ekstra tjenester som øker sikkerheten betraktelig.

Ta kontakt med oss for å få hjelp med å sikre din bedrift bedre.

Hopp rett ned til innholdet