Serviceavtale

Gjennom en serviceavtale kan du sørge for at kritiske enheter og systemer overvåkes, og at nødvendige justeringer utføres fortløpende. 

Avtalen kan også sikre prioritert service når behovet likevel melder seg eller nye installasjoner skal utføres.

Serviceavtaler

itTeam tilbyr forskjellige typer serviceavtale for å tilpasse oss litt varierende behov hos våre kunder.

itTeam PRIORITET

En ren prioritetsavtale som sikrer at vi er raskt i gang med å løse dine datatekniske utfordringer når behovet melder seg.

itTeam DRIFT

Kontinuerlig overvåkning av løsningen som gir oss mulighet til proaktivt å forhindre at små feil og mangler får store konsekvenser. Med denne type avtale overvåker itTeam server og kritiske enheter, og vil vanligvis kunne utføre nødvendige korrigeringer uten driftsstans.

itTeam PROFF

En kombinasjon av Prioritet og Drift for de bedrifter med høye krav til oppetid.

itTeam TOTAL

itTeam sin Total Serviceavtale tilbyr en total løsning med overvåkning, sikkerhet- og backupsløsninger for ditt firma. Slipp å tenke på om din bedrift er sikret ved brann, havari av datautstyr, Virus, hacking eller Cryptovirus. Jobb med det som er din bedrift sin kjernevirksomhet og ikke kast bort tid på å sette deg inn i alt som må gjøres for å sikre din bedrift.

Hopp rett ned til innholdet