Backup

Backup av data er noe av det viktigste man må tenke på.
Feil ved harddisk krasj, Virus, malware, brann eller blitt slettet ved en feil.
Unngå dette med å sikre deg med en backup løsning.

Ta kontakt med itTeam for å få forslag på hvilken løsning du bør velge.

Hvorfor ta backup?

Når en harddisk svikter, vil alle data som ikke er tatt backup av går tapt. Harddisker er en slitasjedel, det er ikke et spørsmål om en harddisk går i svikter, men når.

En del harddisk modeller har det vært opptil 20% av som har sviktet etter 1 år og over 70% etter 3 år. Årlig feilraten på en harddisk er mellom 1-5 % på flere av modellene. SSD harddisker har det vært en del rykter om ikke har feil, det er feil, SSD harddiskene får feil de også og det kan være vanskeligere å berge data fra dem.

Vi får inn kunder som har fått feil på harddiskene og mistet regnskap eller personlige bilder.

Du må tenke på hvilke konsekvenser det får hvis dere mister data.

Online backup

Sikre din virksomhets fremtid med vår administrerte online backup-løsning – din ultimative
datasikkerhetspartner. I dagens lynraske forretningsverden, hvor data er like kritisk som kontanter,
tilbyr vi deg ro i sinnet med skreddersydde backup-strategier som kjører opptil flere ganger daglig,
avhengig av dine datastørrelser og tidsrammer for backup. Med opptil 7 års arkivering.
Dette er hva du kan forvente med vår løsning:

  • En helhetlig administrert backup-tjeneste som tar seg av alt fra A til Å.
  • Tilpasningsdyktige backup-planer som sikrer at du har de nyeste versjonene av dine data
    sikkerhetskopiert.
  • Avansert sikkerhet og kryptering for å beskytte mot cyberangrep og datatap.
  • Problemfri gjenoppretting og tilgang til din datahistorikk.

Arkivering

Å ha en arkiveringspolitikk på opptil 7 år er viktig for å oppfylle lovmessige krav eller interne retningslinjer. Det er viktig å sikre at backup-systemet kan håndtere langtidsarkivering og at dataene forblir tilgjengelige og lesbare over tid.

Frekvens av Backup

Backup kan settes til å kjøre flere ganger om dagen. Det er viktig å velge en frekvens som balanserer behovet for oppdaterte data med kapasiteten til nettverket og systemet. For eksempel kan en backup kjøre etter arbeidstid eller i løpet av nattetimer for å unngå å forstyrre daglig bruk.

Størrelse og Tid

Størrelsen på backupen og tiden det tar å fullføre vil avhenge av mengden data og internettforbindelsen.

Sikkerhet

Backup-data må krypteres både under overføring og lagring for å beskytte mot uautorisert
tilgang.

Ikke la din bedrifts vekst bli hemmet av frykt for datatap. Vår administrerte online backup-løsning er
som en forsikringspolise for din digitale informasjon. Kontakt oss i dag for en skreddersydd backup-
løsning som gir deg mer enn bare backup – det gir deg en sikker fremtid.

Lokal backup

En lokal backup har du for handen og kan rask ta med deg om nødvendig.

FORDEL

Ved å ta lokal backup kan du gjenopprette filer og image til PC og Servere mye raskere.
En lokal backup kan over litt tid være billigere enn en Online Backup. (kan være avhenging av mengde med data som blir tatt backup av)

En lokal backup har du for handen og kan rask ta med deg om nødvendig.

ULEMPE

Ved tyveri eller brann kan backup og all data gå tapt hvis du har det på samme plass.
En harddisk kan få skader som gjør dine data uleselig. Får du f.eks. crypto virus kan den kryptere data på din lokale harddisk du tar backup på slik at din backup ikke kan brukes.
Du bør hele tiden teste din backup ved å restore noen av dine filer for å sjekke at backupen er i orden.

Ved bruk av lokal backup bør det brukes et godt backup program som kan styre all backup automatisk og kan gjøre en sjekk av backupen. Det kommer som regel oppdateringer til den programvaren som bør installeres. Brukes det USB harddisker bør dere ha flere som dere rullerer på slik at om en feiler kan dere få tilbake data fra en av de andre.

Vi anbefaler å bruke en NAS med flere harddisker som står i RAID 1 eller 5 slik at om en harddisk svikter vil dere ikke miste data. Det bør brukes en NAS som har SNMP støtte slik at man kan få beskjed om en harddisk har sviktet eller andre feil på den. Den bør settes opp med brukernavn og passord for å få tilgang til backup områdene, slik at backup programmet bare får tilgang til det område når det kjøres en backup. Flere av NAS boksene kan settes opp med en USB harddisk også for å kunne ta en ekstra sikkerhetskopi av det som er tatt backup av og ligger på NAS boksen.

Hopp rett ned til innholdet