Office 365

Bruk Office 365 på alle dine enheter, slik som PC, mac, nettbrett eller mobiltelefon.

(Hosted Exchange)

E-post er i dag den formen for kommunikasjon som har blitt mest driftskritisk for mange kunder. Man ønsker tilgang på e-post fra flere forskjellige enheter og lokasjoner, og alt dette må være synkronisert til enhver tid.

Ved å flytte Exchange-tjenesten ut av huset får man frigjort ressurser på egen server, og sikrer samtidig at epost er funksjonelt uavhengig av hvorvidt server er operativ. Med itTeams løsning for Hosted Exchange kan vi også tilby arkivering som sikrer både inn- og utgående historikk i 10 år.

Denne løsningen vil til enhver tid være tilpasset EU’s og Norges datalagringsdirektiv. Dataene lagres innenfor EU-sonen og vil kun være gjenstand for europeisk lovgivning.

Start å arbeide på et dokument og lagre det i SharePoint ta det opp på en annen PC og forsett å arbeide på samme dokumentet. Det er en av alle de fordelene med Office 365.

Bruker du Exchange Online i Office 365 kan du se alle epostene og svarene dine på alle dine enheter. Få kalender oppføringer og kontakter likt på alle dine enheter.

Lagre i OneDrive for Business del og rediger dokumenter.

Ta i bruk Microsoft Teams med funksjoner slik som chat, fildeling og videosamtaler.
Bruk Microsoft Teams på skrivebordet på PC’n, på nettet eller på iOS- eller Android-mobilenheter.
Gjennomfør møter eller opplæring med Teams.

Office 365 inneholder flere programmer fra de tidligere Office pakkene.

I tillegg er det med en del nye programmer som:

Teams som lar deg holde nettmøter og videosamtaler for opptil 250 personer.
Chat med kollegaer, kunder og leverandører med.
Opprette et team samle chatter ha møter, filer og apper, slik at teamet enkelt kan holde kontakt og dele informasjon fra ett sted

OneDrive for Business som gir deg 1 TB lagringsplass i OneDrive for fillagring og -deling.

Yammer en sosial mediekanal for bedriften, mulighet for private og offentlige grupper.

SharePoint et sikkert sted for å lagre, organisere, dele og få tilgang til informasjon.

Planner er et prosjektverktøyet, opprette en ny prosjekt, bygge et team, tildele oppgaver og se status på prosjektet.

I tillegg er de Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Access som du kjenner fra tidligere versjoner Office med.