Lokal backup

En lokal backup har du for handen og kan rask ta med deg om nødvendig.

Fordel

Ved å ta lokal backup kan du gjenopprette filer og image til PC og Servere mye raskere.
En lokal backup kan over litt tid være billigere enn en Online Backup. (kan være avhenging av mengde med data som blir tatt backup av)

En lokal backup har du for handen og kan rask ta med deg om nødvendig.

Ulempe

Ved tyveri eller brann kan backup og all data gå tapt hvis du har det på samme plass.
En harddisk kan få skader som gjør dine data uleselig. Får du f.eks. crypto virus kan den kryptere data på din lokale harddisk du tar backup på slik at din backup ikke kan brukes.
Du bør hele tiden teste din backup ved å restore noen av dine filer for å sjekke at backupen er i orden.

Ved bruk av lokal backup bør det brukes et godt backup program som kan styre all backup automatisk og kan gjøre en sjekk av backupen. Det kommer som regel oppdateringer til den programvaren som bør installeres. Brukes det USB harddisker bør dere ha flere som dere rullerer på slik at om en feiler kan dere få tilbake data fra en av de andre.

Vi anbefaler å bruke en NAS med flere harddisker som står i RAID 1 eller 5 slik at om en harddisk svikter vil dere ikke miste data. Det bør brukes en NAS som har SNMP støtte slik at man kan få beskjed om en harddisk har sviktet eller andre feil på den. Den bør settes opp med brukernavn og passord for å få tilgang til backup områdene, slik at backup programmet bare får tilgang til det område når det kjøres en backup. Flere av NAS boksene kan settes opp med en USB harddisk også for å kunne ta en ekstra sikkerhetskopi av det som er tatt backup av og ligger på NAS boksen.