E-post-spamfilter

Spam anslås å utgjøre godt over 50% av all epost på verdensbasis, og til tross for at leverandørene av epost-tjenester legger store ressurser i å bekjempe dette har mengden spam holdt seg stabilt høyt over mange år. Det har blitt en evig katt-og-mus lek hvor avsendere av spam stadig finner nye metoder for å omgå spamfiltrene.

I beste fall fører dette bare til at ansatte må kaste bort tid på å vurdere gyldigheten av epost, men konsekvensen kan fort bli langt verre. Personopplysninger, kredittkortnummer og passord kan komme på avveie. Bedriftsinterne dokumenter kan bli stjålet, og mange har opplevd utpressingsforsøk etter å ha fått alle sine data kryptert.

Standard konfigurasjon av spamfilter er vanligvis ikke godt nok, men mye kan gjøres for å stramme inn på reglene når man får oversikt over hvordan bruken av epost er i bedriften. I tillegg kan det legges på ekstra tjenester som øker sikkerheten betraktelig.

Ta kontakt med oss for å få hjelp med å sikre din bedrift bedre.