Brannmur

Når bedriften kobles opp mot internet blir all trafikk kjørt gjennom en router eller brannmur, som skal sikre at uvedkommende ikke får tilgang til bedriftens interne nett.

I sin enkleste form brukes gjerne en router. Denne sørger for at alle interne brukere får tilgang til internet, samtidig som den blokkerer alle forespørsler fra utsiden. Dette er ofte løsningen som leveres med internettabonnementet, og kan i noen tilfeller være godt nok.

Det er likevel alltid å anbefale at man velger en brannmur med sikkerhetstjenester. Denne gir langt bedre kontroll på trafikken, og kan effektivt stoppe skadelig programvare allerede før det kommer inn i det lokale nettverket. Dette er ingen erstatning for antivirus på lokale servere og PCer, men kan betraktes som et ekstra lag med sikkerhet.

Disse sikkhetstjenestene gir også mulighet til å begrense tilgang til bestemte sider og tjenester på nett. Sitter man på en dårlig linje kan det være interessant å blokkere streaming-tjenester som Youtube og Netflix. I andre tilfeller ønsker man kanskje ikke at Facebook skal være tilgjengelig i arbeidstiden. Alle slike tilganger kan skreddersys etter behov.

Relaterte artikler