Online backup

Online Backup brukes enten som et supplement til lokal backupløsning, eller frittstående for sikker lagring av kritiske data på annen lokasjon.

Vi Itteam leverer online backup, blant annet til Lofoten, Vesterålen og Salten.

Sikkerhetskopiering av data er i dag en selvfølge hos alle bedrifter, men det er ofte ikke like selvfølgelig at backup kontrolleres og oppbevares på en forsvarlig måte. Det hjelper lite med en backup som ikke kan leses, eller går tapt i samme hendelse (brann, innbrudd o.l.)

Online Backup brukes enten som et supplement til lokal backupløsning, eller frittstående for sikker lagring av kritiske data på annen lokasjon.

Vår løsning krypterer dine data før de sendes til et T3 datasenter (forventet oppetid på 99.982 %), hvor de siste 28 dagers backup oppbevares.

Arkivering

Arkivering av backup utover 28 dager. Mange har data som ikke blir sjekket så ofte da kan det være uheldig å oppdage de ikke er der lengre eller blitt overskrevet ved en feil. Vi anbefaler å velge backup med arkivering slik at dere kan gå tilbake til tidligere versjoner av data dere har lagret.
Er du ferie i en måned og bare har brukt din PC i korte øyeblikk slik at den ikke har fått tid nok til å ta ny backup. Da har du ikke lengre noen aktiv backup å få tilbake. 
Blir din PC mistet vil du ikke ha mulighet å få tilbake data uten å ha valgt arkivering.

Velg itTeam Online Backup kvoter fra:

PC

100 GB – 250 GB – 500 GB
Vet behov for større kvote ta kontakt.

Server

500 GB – 1000 GB
Ved behov for større ta kontakt.

Har dere bare behov for online backup av dokumenter kan vi anbefale en rimeligere løsning som itTeam Dokument Backup.


itTeam Dokument Backup

Backup av dokumenter sikrer dine dokumenter automatisk ved å daglig sende krypterte kopier til sikre datasentre. Tar backup av alle dokumenter på din PC opptil 2 ganger pr. dag og har 28 dagers historikk.
Ingen begrensinger på antall filer.
Det støttes følgende filtyper: .DOC .DOT .WBK .DOCX .DOCM .DOTX .DOCB .ODT .PAGES .RTF .TXT .WPD .WPS .CSV .ODC .ODF .PDF .ODG .PUB .XPS .PPT .PPS .POT .PPTX .PPSX .PPSM .POTX .PPTM .POTM .PPAM .SLDX .SLDM .KEY .ODP .XLS .XLT .XLM .XLSX .XLSM .XLTX .XLTM .XLSB .XLA .XLAM .XLL .XLW .ODS .NUMBERS .XLR
Det vil blant annet være Word, Excel, PowerPoint, Acrobat Reader PDF filer.

itTeam Office 365 Backup

Microsofts standard har 14 dager gjenoppretting, hvis det ikke er et backup program som sikrer dine eposter, slik som itTeam Office 365 Backup vil du kunne miste dine data.

Mange oppdager at det er forsvunnet e-postmeldinger, kontakter, kalender eller dokumenter og bilder etter det er gått 14 dager slik at det ikke er mulig uten et backup program å få tilbake tapte data.

itTeam kan tilby en online backup av dine Exchange-kontoer (e-post kontoer)
samt SharePoint og OneDrive.

Relaterte artikler